Pirkimo sąlygos

Prekių garantija ir grąžinimo sąlygos

Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui kokybiškas, komplektiškas ir tinkamoje pakuotėje Prekes.

 

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

 

Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas

 

Atkreipiame dėmesį, kad:

Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

 

Pirkėjas, patikrinęs Pardavėjo pateiktas prekes jų priėmimo metu, privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui apie akivaizdžius prekių kokybės trūkumus, nekomplektiškumą arba pakuotės netinkamumą arba prekių asortimento ir kiekio neatitikimą. Pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie tokius trūkumus ar neatitikimus, kurių negalima pastebėti prekių priėmimo metu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių priėmimo dienos.

 

Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

 

Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

 

Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

 

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: